Chính sách giải quyết khiếu nại – Tranh chấp

1. CƠ CHẾ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP KHIẾU NẠI CỦA MEDEZE

  • Tự thỏa thuận (đàm phán, thương lượng)
  • Thông qua cơ quan chức năng
  • Hình thức khác

Medeze chịu trách nhiệm giải quyết các khiếu nại của Khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ do Medeze cung cấp tại Việt Nam trên trang https://medeze.vn:

  1. Medeze sẽ tiếp nhận các khiếu nại phát sinh ngay sau khi nhận được thông báo từ người gửi yêu cầu.
  2. Medeze sẽ xử lý và giải trình các khiếu nại – tranh chấp ngay sau khi có đầy đủ thông tin về các sự kiện cần xử lý giải quyết tranh chấp và được sự hỗ trợ từ phía các cơ quan chức năng có thẩm quyền giải quyết tương đương.
  3. Khách hàng/người khiếu nại có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Medeze nếu các tranh chấp không được giải quyết thỏa đáng.

Trong trường hợp cụ thể, Medeze sẽ: yêu cầu khách hàng cần có trách nhiệm cung cấp chính xác các thông tin vô hình và hữu hình về vấn đề khiếu nại, mâu thuẫn đang phát sinh cần giải quyết mà Khách hàng đã tự thấy mình bị thiệt hại.

2. LUẬT ÁP DỤNG VÀ CƠ QUAN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Thỏa thuận này được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh trong quá trình sử dụng Dịch vụ với Medeze sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền của Việt Nam, theo pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. THỜI HẠN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Bất kỳ khiếu nại, tranh chấp nào phát sinh từ Thỏa thuận này, thuộc thẩm quyền giải quyết của Medeze, phải được gửi tới Medeze trong vòng 01 (một) tháng kể từ ngày xảy ra sự kiện dẫn đến khiếu nại, tranh chấp đó.

4. ĐIỀU KIỆN VÀ PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

  1. Chúng tôi chỉ hỗ trợ, giải quyết khiếu nại, tranh chấp của bạn trong thẩm quyền của Medeze theo quy định của pháp luật Việt Nam trong khuôn khổ các thông tin được cung cấp đầy đủ, trung thực và chính xác khi xảy ra các sự kiện cần xử lý giải quyết tranh chấp.
  2. Đối với tranh chấp giữa người sử dụng với nhau hoặc giữa người sử dụng dịch vụ lưu trữ tế bào gốc với Medeze, chúng tôi sẽ căn cứ ghi chép của hệ thống để giải quyết. Theo đó, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi tối đa cho người sử dụng đăng ký đầy đủ thông tin theo quy định.

5. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ KHIẾU NẠI, TRANH CHẤP

Medeze sẽ thực hiện giải quyết các tranh chấp theo quy trình sau:

Bước 1:

Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng của Medeze sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Thành viên hoặc Bộ phận Kinh doanh sẽ tiếp nhận các khiếu nại của Khách hàng. Các Bộ phận này sẽ chủ động và nhanh chóng giải quyết trong phạm vi quyền hạn, trách nhiệm của mình và trả lời ngay kết quả giải quyết các khiếu nại dựa trên cơ sở các Chính sách mà Medeze đã công bố.

Bước 2:

Trong trường hợp các khiếu nại và sự cố tranh chấp phức tạp hoặc không được quy định tại các chính sách mà Medeze đã công bố, Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng/ Bộ phận Kinh doanh sẽ cam kết thời hạn phản hồi cho Khách hàng không quá 7 ngày làm việc.

Bước 3:

Thông báo kết quả giải quyết khiếu nại và tranh chấp của Medeze với khách hàng/người gửi khiếu nại và cập nhật lựa chọn của khách hàng/người gửi khiếu nại.

Bước 4:

Chuyển kết quả giải quyết khiếu nại đã được khách hàng/người gửi khiếu nại chấp thuận cho các bộ phận/cơ quan chức năng có liên quan để thực hiện và tiến hành công bố/thông cáo nếu cần thiết.

Bước 5:

Medeze xác nhận lại với Khách hàng về kết quả khiếu nại khi đã được giải quyết.

Nếu thông qua hình thức thỏa thuận mà vẫn không thể giải quyết được mâu thuẫn phát sinh từ giao dịch, thì Medeze sẽ nhờ đến cơ quan pháp luật có thẩm quyền can thiệp nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp cao nhất cho Khách hàng.

6. THÔNG TIN LIÊN HỆ XỬ LÝ KHIẾU NẠI GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Khi có bất kỳ khiếu nại nào, vui lòng thực hiện:

  • Gửi thư điện tử về email: hello@medeze.vn, hoặc:
  • Gọi điện đến số Hotline: 1900 633 686

Bộ phận tiếp nhận khiếu nại của Medeze sẽ chủ động liên hệ để làm rõ yêu cầu, đồng thời xác nhận lại sự việc và sẽ thông báo tới Khách hàng trong thời gian sớm nhất (không quá 24h làm việc kể từ khi tiếp nhận khiếu nại).

Medeze có quyền yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến vấn đề khiếu nại để xác thực và làm rõ sự việc, từ đó có hướng giải quyết phù hợp. Mọi tranh chấp phát sinh sẽ được ưu tiên giải quyết thông qua đàm phán, thương lượng.

Thông tin liên hệ:

CÔNG TY TNHH MEDEZE VIỆT NAM
Trụ sở chính 116 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Văn phòng đại điện The Imperial Suites Tower, Tầng 7, Phòng 703, Số 71 Phố Vạn Phúc, P. Liễu Giai, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại 028 39955361
Email hello@medeze.vn
Hotline 1900 633 686