MEDEZE’S BLOG

Nơi Medeze cập nhật các thông tin, nghiên cứu, thông báo về tế bào gốc nhằm mang đến nguồn thông tin tham khảo trực quan và chính thống nhất có thể cho mọi người.

CHUYÊN MỤC

Nghiên cứu, ứng dụng

Theo dõi các nghiên cứu và những thử nghiệm lâm sàng mới nhất trên thế giới về tế bào gốc từ các nguồn tài liệu và trung tâm nghiên cứu khoa học uy tín

CHUYÊN MỤC

Làm mẹ

Nơi Medeze tổng hợp những kiến thức và khuyến nghị từ bác sĩ để giúp 1 nửa thế giới thực hiện tròn vẹn thiên chức làm mẹ của mình

Vẻ đẹp bên ngoài bắt nguồn từ sức khỏe bên trong…

A healthy outside starts from the inside.
– Robert Urich

MEDEZE - Y HỌC TÁI TẠO CHO NGƯỜI VIỆT